La biosfera, un mosaic

La diversitat dins dels biomes

La biosfera és molt complexa. Sobretot quan hom l’observa detalladament, es resisteix a amotllar-se a classificacions simples, que constin de poques categories. L’escala de percepció és un factor importantíssim a l’hora de determinar les unitats homogènies que hom pot definir en el mantell viu de la Terra. Així, si ens situem suficientment allunyats, en el punt de vista que tindria un observador situat en un satèl·lit o en un avió, les grans unitats definides com a biomes es presenten com satisfactòriament homogènies i amb unes fronteres clares entre elles...