El procés de l'hominització

Les restes fragmentàries més antigues

En el seu clàssic i fonamental llibre sobre l’origen de l’home (The Descent of Man), publicat el 1871, Charles Darwin escrivia: “En totes les grans regions del món, tots els grans mamífers vivents estan estretament relacionats amb les espècies extingides de les mateixes regions. Per això és probable que Àfrica hagués estat habitada per pòngids estretament relacionats amb el goril·la i el ximpanzé, i com que aquestes dues espècies són ara les espècies més properes a l’home, és un xic més probable que els nostres antics progenitors visquessin en el...