L'artificialització antròpica de la biosfera

El control gradual de la producció alimentària

L’impacte de les espècies humanes primitives sobre el seu entorn no degué ésser gaire notable. En tot cas, no fou més gran que l’inflingit per altres espècies de primats. Amb el pas del temps i el progrés de l’activitat cultural, però, aquesta situació ana canviant. El mòbil bàsic de l’intent de dominació de l’entorn fou, naturalment, la seguretat alimentària. Per tal de garantir l’abastament d’aliments, primer els humans organitzaren les recol·leccions i les caceres, i després s’iniciaren en l’agricultura i en la ramaderia.

També, és clar...