Basílica de la Neàpolis d’Empúries (Castelló d’Empúries)

La basílica

Vista del sector meridional de la Neàpolis ocupat per l’església i el cementiri de l’antiguitat tardana.

X. Aquilué

El sector on es bastí aquesta petita església —probablement a la darreria del segle IV o als primers anys del segle V— que acabà essent el nucli central d’un gran cementiri havia estat, fins al segon terç del segle I, un barri residencial a tocarde la mar i el port de la ciutat i, una mica abans, l’espai principal de la ciutat grega d’Empòrion, d’origen foceu.

La forta crisi econòmica, demogràfica i d’identitat va dur els habitants del lloc a cercar un...