Basílica de Tortosa

Basament de l’absis de la suposada basílica en el moment de la seva descoberta l’any 1988.

J.V.M. Arbeloa

Entre els anys 1986 i 1988, en el decurs d’una excavació d’urgència efectuada a la plaça d’Alfons XII de Tortosa, van aparèixer les restes d’una construcció que s’ha relacionat amb una basílica paleocristiana, datable entre els segles IV i V pel context funerari en què es troba situada. A l’entorn de la construcció es va trobar un conjunt d’inhumacions fetes en fossa, en caixa de fusta —documentades pels claus de ferro— i també en àmfora (tipus Keay IV i XIX), que emmarquen la...