Edifici de la torre del Fum (Sant Feliu de Guíxols)

Planta d’aquesta enigmàtica construcció, probablement un mausoleu o un baptisteri.

LI. Esteva

L’any 1963, durant la restauració de la torre del Fum del monestir de Sant Feliu de Guíxols, s'identificà una construcció de planta exteriorment quadrada, immediatament sota la torre, i que n’ocupava la meitat. Es poden veure restes d’aquest edifici a l’exterior de la torre, on hi ha un mur corregut de direcció est-oest, part de la façana de l’edifici quadrangular. L’excavació a l’interior de la torre, en el seu basament, va permetre descobrir una altra part de l’edifici. Ara es pot dir que...