Basílica de la necròpoli del Francolí (Tarragona)

Restes del basament de I’absis de la basílica en el moment de la seva descoberta per J. Serra i Vilaró.

Arxiu fotogràfic del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona

Reconstrucció de la planta de la basílica i hipòtesis sobre la disposició de la capçalera i del baptisteri.

M.D. del Amo

Les ruïnes d’aquesta basílica són situades al costat de la fàbrica de la Tabacalera, a ponent de la ciutat de Tarragona, a la riba esquerra del Francolí. Va ser excavada per J. Serra i Vilaró als anys trenta. L’edifici tenia les seves parets nord, sud i oest fonamentades sobre sarcòfags i restes...