Conjunt episcopal de Barcelona

El primer conjunt episcopal

Piscina del baptisteri de la primitiva catedral.

Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu Fotogràfic / R. Muro

No disposem de gaires dades arqueològiques sobre l’inici del cristianisme a la ciutat de Barcelona i els primers edificis vinculats al culte cristià del segle IV. Tanmateix, podem dir que els orígens de la configuració del conjunt episcopal s’han de cercar en una gran propietat, una important domus situada sota l’actual plaça de Sant Iu, amb una extensa zona artesanal annexa. El propietari, sens dubte pertanyent a I’elit local, hauria donat...