Basílica de la vil·la Fortunatus (Fraga)

Detall del presbiteri de l’església.

F. Tuset

La validesa estructural dels ambients litúrgics del tipus de la basílica del Bovalar feu adaptar com a basílica —amb el mateix esquema— una part de la vil·la tardana coneguda amb el nom de vil·la Fortunatus, pel nom d’un dels seus propietaris, segurament del segle IV. Aquesta vil·la és situada prop de la ciutat de Fraga, al Baix Cinca.

Planta de la basílica amb el baptisteri als peus.

F. Tuset

Les noves excavacions han canviat totalment la descripció del temple que vam donar basant-nos en la publicació de J. de C. Serra i...