Via, vil·la i basílica del Parc Central (Tarragona)

Vista aèria del conjunt, descobert i excavat el 1994 al solar d’un futur centre comercial.

À. Rifà

L’any 1994 es van descobrir i excavar al solar del centre comercial del Parc Central (Tarragona) una basílica cristiana i d’altres restes a banda i banda d’una via romana que segueix el traçat de la que ja va descobrir J. Serra i Vilaró a la necròpoli paleocristiana del Francolí. A l’W de la via romana va aparèixer una vil·la organitzada al voltant d’un pati porticat. A l’E es documentà un conjunt molt més complex format per una basílica cristiana, una explotació agrària i un edifici de...