Bronzes de les necròpolis de Tàrraco

Les necròpolis tardanes de Tàrraco ofereixen poques peces de bronze en els aixovars, només algunes fíbules senzilles com la de l’enterrament núm. 40 del Parc de la Ciutat, alguns anells i braçalets, agulles per als cabells o per a la mortalla i unes quantes sivelles també molt senzilles. Moltes vegades aquests materials no es trobaven dins la tomba pròpiament dita, sinó entre les terres remogudes per altres inhumacions posteriors. Per altra banda, com que la majoria dels enterraments estaven a la vora o en els terrenys d’antigues vil·les destruïdes o abandonades, tampoc no és rar que hi hagi...