Placa de sivella d’Olius

Placa de sivella calada, d’excel·lent factura, amb motius decoratius dividits en dos registres.

Extreta de Los bronzes romanos en España, Madrid 1990

Aquesta peça es va trobar casualment al segle XIX prop de l’església d’Olius (Solsonès), quan s’hi feien obres. Macari Golferich la va donar al Museu Episcopal de Vic, on es conserva actualment amb el núm. d’inv. 3.488.

Es tracta d’una placa d’un fermall de cinturó calat, fosa en bronze, d’excel·lent factura. Ha perdut la sivella que se subjectava a la placa per mitjà d’un passador que s’introduïa pels quatre apèndixs de l’extrem més...