Bronzes d’indumentària del territori de Tàrraco

Passem a fer un inventari de les peces de bronze d’indumentària que s’han localitzat a l’antic territori de Tàrraco:

Sivella de corretja

Sivella de cinturó procedent d’una sepultura de la partida de la Pineda (MNAT, 45.322).

Arxiu fotogràfic del Museu Nacional Arqueològic de Tarragona - A. Saludes

Aquest peça es conserva al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona, amb el núm. d’inv. 45.322. Procedeix d’un enterrament d’inhumació (el núm. 3 d’un total de set) localitzat al final del 1954 a la zona de l’actual Complex Educatiu de Tarragona (l’antiga Universitat Laboral, a la partida...