Bronzes litúrgics de la zona nord-oriental de Catalunya (segles VI-VII)

Gerreta localitzada al poblat de Puig Rom (foto: Museu d’Arqueologia de Catalunya-Girona/M. Casanovas) i encenser procedent del cementiri proper a l’antiga església parroquial de Sant Feliu de Lledó.

J.O. Granados

En l’àmbit de les comarques de la zona nord-oriental de Catalunya, són escassos els objectes d’ús litúrgic dels quals tenim coneixement. Des del final del segle passat fins avui dia, només disposem de quatre exemplars, els gerrets de Calonge i Puig Rom (Roses), la pàtera de Calonge i l’encenser de Lledó. Aquestes peces han estat objecte d’estudi per part de P. de Palol, que ha...