Bronzes del poblat del Bovalar (Seròs)

Encenser d’origen copte o itàlic i cassoleta utilitzada potser com a llàntia.

Servei d’Audlovisuals de l’Institut d’Estudis Ilerdencs - J.I. Rodríguez

Dels bronzes trobats al conjunt del Bovalar (Seròs, Segrià) cal fer-ne dos grups. Tots dos corresponen a les dues unitats arqueològiques que formen el conjunt. Per una banda, els bronzes d’ús litúrgic trobats exclusivament dins la basílica, que són de tipologia de tradició paleocristiana mediterrània clara. Un d’aquests —un gerret d’ús litúrgic— és un element utilitzat en temps visigòtics. L’altre grup és format per bronzes d’ús personal...