Bronzes visigòtics del Museu Comarcal de la Conca de Barberà

Al Museu Comarcal de la Conca de Barberà es conserva una petita col·lecció de peces de bronze d’època visigòtica procedents de donacions i troballes casuals. Si bé el conjunt de peces és petit, amplia notablement la col·lecció força minsa de bronzes de les comarques tarragonines.

Sivella i placa de cinturó del segle VI trobada al tossal de la Venes, a Rojalons (Montblanc).

Arxiu fotogràfic del Museu Comarcal de la Conca de Barberà

Segurament la peça més coneguda és una sivella procedent del tossal de la Venes, prop de Rojalons, al terme de Montblanc (núm. inv. 78-1). La van trobar...