El que cal saber de la prematuritat i baix pes en néixer

  • Es considera que un nounat és prematur quan neix abans de les 37 setmanes de gestació comptades a partir del primer dia del darrer període menstrual de la mare.
  • La prematuritat es podria evitar en la majoria dels casos o almenys se’n podrien evitar les complicacions greus, amb un adequat control mèdic de l’embaràs.
  • S’anomenen nounats petits per a l’edat de gestació (PEG) els que tenen un pes inferior al normal segons l’etapa de la gestació en què van néixer. Per tant, els infants no prematurs són considerats PEG si pesen menys de 2.500 g.
  • Els infants prematurs, i encara més els PEG, poden...