El que cal saber del comportament del nadó

  • El nadó sol dormir unes 20 hores al dia, però molts nens totalment sans dormen molt menys. És freqüent que el seu ritme de son no coincideixi encara amb el dels adults, però al cap de pocs dies ja sol dormir més hores de nit que no de dia.
  • És recomanable fer jeure el nadó boca avall o de costat, del cantó dret. D’aquesta manera s’evita que, en cas de vòmit, l’aliment passi a les vies respiratòries.
  • El motiu principal que fa plorar el nen durant els primers dies de vida és la gana. Sotmetre el nen a un horari rígid d’àpats no aconseguirà d’evitar-ho, perquè el seu organisme encara no ha agafat...