Cap a les avantguardes artístiques

Espanya, i més concretament Catalunya, encara que només sigui per la proximitat de la frontera amb França, es va beneficiar molt, artísticament parlant, de la seva neutralitat durant el primer conflicte bèl·lic europeu. Molts artistes catalans i estrangers van tornar o es van refugiar temporalment a Catalunya, i van donar a conèixer la seva aportació personal a l’art del primer terç del segle XX. Manolo, Gargallo o Picasso van retornar a Barcelona, després d’haver-la abandonat a principi de segle. La Ciutat Comtal també va comptar amb la presència dels immigrants: F. Picabia, M. Laurencin, A...