Joan Brossa

No tenia raó Joan Brossa quan deia que no era artista, sinó només poeta. Ha estat un dels artistes plàstics més excels de la Catalunya del segle XX tot i que no hagi posat mai els dits en un pot de pintura. Els historiadors de l’art el reivindiquem com a nostre de la mateixa manera que ens apropiem de Kurt Schwitters quan recitava la Ursonata el 1932 de Raul Hausmann o de Tristan Tzara. Joan Miró descrivia el 1960 arran del que ell en deia els seus poemes plàstics: «No s’havia arribat mai a un tant alt grau de puresa, de despullament i de rigor. En Prats us degué parlar de l’afinitat amb coses...