La pintura dels pintors

El 20 de novembre de 1975 moria el general Franco. La transició política cap a la democràcia era un fet, però els canvis ja s’havien anat preparant sense esperar aquesta mort. Els artistes de la nova generació tenien al voltant de trenta anys i poc havien viscut de les clandestinitats i les lluites, dels mites artístics d’abans. F. Garcia Sevilla deia el 1994 referint-se a aquells anys:

«La realitat havia canviat, feliçment per a nosaltres [...]. En aquelles condicions, i encara que haguéssim estat alimentats abundantment de marxisme, de psicoanàlisi, d’estructuralisme, de Nietzsche, de...