L’antimodernitat del Noucentisme

En sortir del Modernisme, Eugeni d’Ors (1881-1954) va definir un nou moviment, anomenat Noucentisme, a través d’un Glosari en forma d’articles sobre l’actualitat cultural i política publicats entre el 1906 i el 1921, sobretot a La Veu de Catalunya. La ben plantada és una novel·la en la qual d’Ors va exposar l’ideal d’un catalanisme classicista. El moviment, que al seu origen era més aviat polític i literari, es va consolidar en el camp artístic amb el naixement de l’agrupació Les Arts i els Artistes (1910), amb la publicació de l’Almanach dels Noucentistes (1911), dirigida en l’aspecte...