La recuperació de l’art a finals dels anys quaranta

Subsistir en la foscor

A poc a poc van anar sorgint iniciatives de tarannà més modern que promulgaven un retorn a l’art d’avantguarda. Cal citar en primer lloc el Cercle Maillol de l’Institut Francès de Barcelona que, a més d’organitzar debats i conferències dins el camp de la plàstica, realitzava exposicions de joves artistes, alhora que concedia beques per anar a París. La figura clau del Cercle va ser Josep M. de Sucre. Entre els primers que van gaudir d’aquests avantatges hi havia alguns noms importants de la plàstica: Arnau Puig, Fornells Pla, Ignasi Mundó, Xavier Valls, Ràfols...