Hernández Pijuan

Joan Hernández Pijuan (Barcelona, 1931), que ja hem trobat en el grup Sílex, va fer la seva primera exposició individual a Mataró el 1955. L’Informalisme el va viure a París l’any 1957. L’espai del quadre, els seus límits i el dinamisme del gest indicaven el sentit d’una recerca que el 1959 va donar a la posteritat la Pintura, ara al Museu Balaguer de Vilanova o, el 1963, el Paisatge vertical. La força del moviment es trobava concentrada en un punt i explotava a partir d’un focus irradiador.

Entre el 1965 i el 1967 va interpretar natures mortes amb objectes i, a partir del 1972, paisatges...