Informalisme i matèria

El període que va del 1955 al 1961-62 inclou els Salons de Maig impulsats per l’Associació d’Artistes Actuals, els intents per organitzar un Museu d’art contemporani a Barcelona a la Cúpula del Coliseum, els grups d’abstractes (Zerofigura, Cicle d’art d’avui, Cogul) i les escoles d’art (FAD, 1960; Elisava, 1963; Eina, 1967).

El ressò de Dau al Set es trobava encara en l’obra de Francesc Garcia Vilella, Joan Brotat (Barcelona, 1923), Josep Guinovart (Barcelona, 1927), i Armand Cardona Torrandell (Barcelona, 1928) entre d’altres. Ramon Rogent (1920-1968) va tenir un gran i efímer pes; al seu...