Nuclear, solar o fòssil?

La major part de l’energia exosomàtica directament controlada per l’home prové de la combustió de matèria reduïda o assimilada per la vida durant el passat de la història de la Terra (combustibles fòssils) o en el present (fusta, energia de la biomassa). La major part, però no tota.

L’energia dels enllaços químics com l’energia del Sol, és energia d’alta qualitat. És natural que hom l’exploti preferentment en la forma més còmoda. El gas i el petroli resulten més còmodes que no el carbó sòlid, però les reserves explotables són limitades. El 1988 s’extragueren 3,39 km3 de petroli i 1 922 km...