La percepció de la biosfera

Veure és una cosa i percebre n’és una altra de prou diferent. Abans, i també ara, els humans no percebíem moltes de les coses que podíem veure. A l’altre extrem, la tècnica ens permet avui de percebre moltes coses que, de fet, no veiem. És una qüestió, a més de sensibilitat, de sensors i d’escala.

Diuen que els arbres no deixen veure el bosc: és el mal de mirar-se les coses de massa a prop, és a dir, a una escala inadequada. Canviar l’escala d’un mapa no és variar-ne la mida, sinó el nivell de detall amb què són considerats els fenòmens cartografiats i, per tant, la natura mateixa dels...