Roques de restes: fòssils i sediments

Totes les roques, justament perquè són el producte d’un procés, duen informació de la seva gènesi. Informació física, química i geològica. Però també biològica. Algunes roques, en efecte, contenen restes d’antics organismes vivents. De vegades totes elles en són, fins i tot, una compacta amalgama.

L’observació de vesícules en una roca juntament amb la presència de cristalls molt petits, tot just incipients, informa d’un origen magmàtic i alhora d’un refredament brusc, molt probablement a l’exterior de l’escorça.

La presència de cristalls grans i ben formats, en canvi, encaixats els uns amb...