Verins al teatre de la biosfera

“Silent Spring” (“Primavera silenciosa”) és el suggestiu títol d’un llibre publicat el 1962 que remogué l’opinió pública sobre els perills dels contaminants, en particular els plaguicides. La seva autora, Rachel Carson, desencadenà amb la seva denúncia, documentada i alhora poètica, la reacció civil que desembocà en l’ecologisme.

Els humans, fins fa ben poc, hem tendit a abocar directament els residus domèstics i industrials al medi ambient. Semblava que els fums de les xemeneies, els plaguicides agrícoles, o els isòtops radioactius dels laboratoris, acabaven per diluir-se...