Afecció de la vàlvula tricúspide

Definició

Les afeccions de la vàlvula tricúspide o valvulopaties tricúspides són trastorns caracteritzats per una alteració de la funció de la vàlvula que comunica l’aurícula dreta amb el ventricle dret. Aquesta alteració pot consistir en una insuficiència tricúspide, en què una part de la sang reflueix anormalment des del ventricle cap a l’aurícula dreta; o bé en una estretor o estenosi tricúspide, en què es dificulta el pas adequat de la sang des de l’aurícula dreta fins al ventricle del mateix cantó.

Anatomia i fisiologia

La vàlvula tricúspide es compon de tres valves implantades...