Arteritis de Takayasu

L’arteritis de Takayasu constitueix un trastorn crònic que es caracteritza per la inflamació i l’engruiximent progressiu de l’aorta i les seves branques principals. Actualment hom creu que aquesta malaltia és de tipus autoimmune, és a dir, deguda a una reacció anòmala del sistema immunitari que se suposa que reacciona contra els teixits arterials com si fossin elements estranys. L’arteritis de Takayasu no és un trastorn freqüent; la seva incidència és superior entre les dones joves que entre la resta de la població. Igualment, en alguns països orientals, com el Japó i la Xina, la incidència és...