Síncope (lipotímia o desmai)

Definició

S’anomena síncope una pèrdua sobtada i passatgera de la consciència deguda a una minva brusca del flux sanguini cerebral que provoca la caiguda de la persona afectada i un estat d’inconsciència que no se sol prolongar més enllà de dos minuts, després dels quals la recuperació, en general, és completa. Una altra denominació comuna de la síncope és lipotímia, i popularment és coneguda com a desmai.

Sovint, la síncope és precedida per un fenomen anomenat presíncope, caracteritzat per una sensació de mareig, visió borrosa, pal·lidesa, sudació, debilitat muscular accentuada, pèrdua...