Anatomia de l’aparell càrdio-vascular

L’aparell càrdio-vascular comprèn els òrgans encarregats de la circulació de la sang. Cal destacar el cor, que propulsa la sang; les artèries, per l’interior de les quals la sang circula cap als teixits orgànics; els capil·lars, a través dels quals es produeix l’intercanvi metabòlic entre la sang i els teixits; i les venes, que menen la sang des dels capil·lars al cor.

També s’inclou normalment dins el sistema càrdio-vascular el subsistema limfàtic, és a dir, el conjunt d’òrgans encarregats de fer entrar en la circulació sanguínia l’excés de líquid intercel·lular o limfa.