Limfoedema

Definició

El limfoedema consisteix en la inflamació i la tumefacció del teixit cel·lular subcutani, és a dir, dels teixits tous que es troben per sota de la pell, degudes a una obstrucció o alteració dels vasos limfàtics, els conductes per on transcorre la limfa des dels teixits fins a la circulació venosa. Aquest trastorn sol ésser persistent o crònic, i pot afectar les extremitats inferiors o les superiors.

Aspectes anatòmics i fisiològics

El sistema limfàtic és el responsable del drenatge de l’espai intercel·lular dels teixits per mitjà de l’evacuació de les substàncies que les cèl...