Fisiologia de l’aparell càrdio-vascular

L’aparell càrdio-vascular té com a funció fonamental procurar la circulació de la sang per tot l’organisme; per aquest motiu és també anomenat sistema circulatori. Quan circula per l’interior de l’aparell càrdio-vascular, la sang es proveeix d’oxigen als pulmons i de substàncies nutritives a l’aparell digestiu, que transporta a tots els teixits orgànics; alhora, també recull els productes de rebuig metabòlic dels teixits i els duu als òrgans responsables d’eliminar-los, i, a més, serveix de vehicle a una sèrie de substàncies, com per exemple les hormones, que es dirigeixen d’un sector de l...