Miocarditis

La miocarditis consisteix en la inflamació del teixit miocàrdic, o múscul cardíac. La inflamació d’aquest teixit pot ésser deguda a nombroses causes. La més freqüent és la constituïda pels processos infecciosos, sobretot per part de diversos virus com el Coxsackie, el virus ECHO, el virus de la poliomielitis, el de la grip, l’adenovirus i el virus de la rubèola. D’altres agents infecciosos habituals són el Toxoplasma gondii, agent causal de la toxoplasmosi, i el Trypanosorna cruzi, un protozou responsable d’una malaltia infecciosa molt estesa a Amèrica del Sud, la malaltia de Chagas. D’altres...