Arrítmia

Definició

S’anomenen trastorns del ritme cardíac o arrítmies cardíaques diverses alteracions en la freqüència o en la regularitat —o en totes dues alhora— dels batecs del cor. Hi ha arrítmies que constitueixen modificacions funcionals que no presenten cap mena de gravetat, i n’hi ha que es manifesten a conseqüència de diverses alteracions —com malaltia coronària, insuficiència cardíaca o valvulopaties— que afecten els mecanismes de gènesi i transmissió d’impulsos elèctrics en el múscul cardíac. En aquests casos, la gravetat de l’arrítmia depèn de la importància de la situació que l’ha...