Varices

Definició

Les varices són dilatacions anormals i permanents de les venes que se situen per sota de la superfície cutània dels membres inferiors; de vegades es tracta de dilatacions circumscrites, en ocasions són difuses i en molts casos són tortuoses.

La variça, com s’anomena en singular aquesta dilatació venosa, també es coneix amb el nom de flebectàsia, terme derivat dels vocables phlêps i êktasis, que en grec clàssic signifiquen respectivament ‘vena’ i ‘dilatació’.

La denominació de varices també és emprada per a designar les dilatacions de les venes del terç inferior de l’esòfag...