Alteracions cutànies causades pel sol

Definició i causes

Les alteracions cutànies causades pel sol, anomenades també actinodermatosis o fotodermatosis, són trastorns de la pell desencadenats per les radiacions solars, deguts a una exposició excessiva al sol o bé a una sensibilitat exagerada a la llum del sol causada per substàncies químiques, malalties o alteracions genètiques.

Aquests trastorns són originats només per algunes de les radiacions emeses pel sol, és a dir, que no totes tenen efectes sobre la pell. Les radiacions solars que actuen sobre els teixits cutanis són els raigs infraroigs, la longitud d’ona dels quals...