Albinisme

Definició

L’albinisme és un trastorn de la pigmentació d’origen hereditari que es caracteritza per una coloració escassa o nul·la de la pell, el pèl i l’iris de l’ull causada per la manca d’elaboració de melanina, el principal pigment de què depèn la coloració d’aquestes estructures.

De vegades, les persones que en són afectades presenten també altres alteracions hereditàries.

Causes i tipus

El trastorn de la pigmentació que origina l’albinisme és la manca d’elaboració de melanina, que en condicions normals s’esdevé als melanòcits. En aquesta alteració, la quantitat de melanòcits...