Queloide

El queloide és una tumoració persistent, de consistència dura, color vermellós i superfície llisa, que sol provocar coïssor i, de vegades, dolor. Es localitza sobretot al pit, l’esquena o les espatlles.

La tumoració es compon d’un teixit molt ric en fibres, com el que forma part de les cicatrius. L’origen és desconegut. Es pot presentar després del guariment d’un traumatisme a la pell, sobretot una cremada, o una alteració cutània, com ara les lesions inflamatòries de l’acne. Quan el queloide apareix en zones anteriorment lesionades, hom considera que és degut a un trastorn del procés de...