Tumor benigne de pell

Els tumors benignes de pell són formacions integrades per cèl·lules que provenen de les estructures cutànies i creixen de manera anormal com a lesions prominents. Aquest tipus de tumors, a diferència dels malignes, no envaeixen els teixits més propers ni es disseminen a d’altres òrgans.

Hi ha molts tipus de tumors cutanis benignes, alguns dels quals són extremament freqüents i d’altres de presentació més escassa. N’hi ha de dos tipus, els que són derivats d’alteracions dels vasos sanguinis cutanis i els que ho són de les cèl·lules pigmentaries, que són molt comuns i presenten...