Herpes zòster

Definició

L’herpes zòster, anomenat també zona, és una infecció deguda al virus varicel·la-zòster que es manifesta amb una erupció de vesícules agrupades en una zona delimitada de la pell que correspon al recorregut d’un nervi sensitiu. En general, l’erupció provoca un dolor molt intens i es localitza al tronc.

Causa

L’herpes zòster és causat pel virus varicel·la-zòster o Herpesvirus varicellae. Aquest virus és el mateix que causa la varicel·la, una malaltia típica de la infància, que es caracteritza per una erupció generalitzada de lesions papuloses que fan molta coïssor i es...