Fisiologia de la pell, cabell i ungles

La pell és un òrgan molt actiu que participa en el funcionament general de l’organisme. Fonamentalment, realitza tres funcions: protegeix l’organisme, en regula el funcionament i estableix relació amb el món exterior.

Actua com a barrera que protegeix l’organisme de diversos factors nocius provinents de l’exterior. Així, impedeix el pas de substàncies i radiacions, evita la penetració de gèrmens i esmorteeix els efectes de les agressions mecàniques.

El teixit cutani col·labora en la regulació de l’organisme de diverses maneres. D’una banda, evita que l’organisme perdi líquids i d’altres...