Pèmfig

El pèmfig és una alteració crònica de la pell i les mucoses caracteritzada per la formació de butllofes de grandària diversa, que es trenquen i sagnen amb facilitat. És una malaltia poc freqüent i es calcula que afecta, anualment, una de cada 100.000 persones. En general es presenta entre 30 anys i 50.

L’origen d’aquest trastorn no es coneix amb exactitud. Hom suposa que es tracta d’una malaltia autoimmune, en què, per raons desconegudes, el sistema immunitari elabora anormalment anticossos que reaccionen contra elements del mateix organisme. Aquesta reacció immunològica anòmala provoca una...