Herpes simple

Definició

L’herpes simple és una infecció vírica i crònica de la pell o de les mucoses que es caracteritza per l’aparició d’unes vesícules petites i plenes d’un líquid clar, que formen acumulacions i es localitzen habitualment als llavis —i hom les anomena popularment, en aquest cas, panses— o els genitals. En general, les lesions guareixen espontàniament al cap de pocs dies, però sovint l’alteració es reprodueix diverses vegades al llarg de la vida.

Causes i freqüència

L’herpes simple és causat per un virus anomenat Herpes simplex o Herpesvirus hominis. Hi ha dos tipus de virus de l...