Berruga

Definició

Les berrugues són tumoracions petites de l’epidermis, de formes diverses, degudes a una infecció vírica.

Freqüència

Les berrugues són molt comunes, afecten persones dels dos sexes i de totes les edats. Són especialment freqüents en nens una mica grans i adolescents. La incidència màxima es dóna entre 12 anys i 16. A través de les revisions mèdiques rutinàries efectuades a escolars, hom ha pogut demostrar que gairebé un 10% dels infants en tenen. En canvi, són més aviat estranyes en persones d’edat.

Causes

Les berrugues són degudes a la infecció de la pell causada per...