Xantoma

El xantoma és una lesió plana o elevada, de color groguenc, deguda a una acumulació de cèl·lules greixoses en el derma. És possible que es presenti una lesió aïllada, però sovint són nombroses.

El trastorn sol ésser degut a una alteració del metabolisme dels greixos, que genera una elevació dels nivells sanguinis de lípids i llur dipòsit posterior en les cèl·lules de la pell. També pot ésser degut a un trastorn localitzat del metabolisme dels lípids, sense que es modifiquin els nivells sanguinis. L’alteració dels greixos pot ésser deguda a causes diverses, a les quals corresponen diversos...