La pasta per a sopa: Magí Quer

La sèmola és un producte intermedi de la mòlta de cereals. La de blat era i és utilitzada per a fer pastes alimentàries. La pasta més corrent és el fideu. Per això a Catalunya els semolers eren anomenats també fideuers. Uns fideus que s’utilitzaven sobretot per a les sopes. La seva confecció era artesanal fins a la segona meitat del segle XIX.

Anuncis de pastes alimentàries de Magí Quer (Compañía Transatlántica, 1927). Magí Quer crearà una important empresa de producció mecànica de pastes alimentàries.

Magí Quer i Bertran era un semoler barceloní que vivia a la...