Pere Palay i Companyia, fabricant de galetes a Badalona

Pere Palay i Pons fou el primer que aplicà les màquines per a l’obtenció de galetes i l’introductor del que s’anomenaven galetes americanes, aptes per a postres i que podien tenir nombroses composicions i formes. Havia viscut i treballat a l’Amèrica del Sud i en va importar els seus coneixements i el sistema de producció industrial. La fàbrica s’instal·là a Badalona el 1859.

La seva empresa, Pere Palay i Companyia, es donà a conèixer a l’Exposició de Barcelona del 1860. Tenia ja un despatx a Barcelona al carrer dels Canvis, núm. 1. El seu primer producte va ser la galeta comuna, és a dir...